Szolgáltatásunkat anyagi felelősségvállalással látjuk el, aminek hátterét könyvelői felelősségbiztosításunk teremti meg.

KÖNYVELÉS

Ügyfelünk által rendelkezésre bocsátott bizonylatok alapján elvégezzük a teljes körű könyvelést:
– számlák és egyéb bizonylatok kontírozása, főkönyvi könyvelése,
– havonta a fizetendő adók kiszámítása, adónyilvántartás vezetése, adófolyószámlák egyeztetése,
– tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának vezetése, értékcsökkenés elszámolása,
– az év végi zárlati munkálatok elvégzése, főkönyvi számlák rendezése, főkönyvi kivonat elkészítése,
– évközi és év végi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése,
– elektronikus adóbevallás – éves beszámoló készítése,
– hatóságok előtti képviselet,
– közbenső beszámolók készítése (pl. osztalékelőleg felvételéhez)
– korábbi időszakok ellenőrzése, szükség esetén újrakönyveléssel,
– folyószámlák vezetése,
– vevő, szállító analitika,
– kintlévőségek figyelése,
– ÁFA analitika vezetése naprakészen,
– egyéb, a könyvelésből nyerhető alapvető kimutatások előállítása.

BÉRSZÁMFEJTÉS

– A bérszámfejtéshez kapcsolódó nyilvántartási, be- és kijelentési kötelezettségek elkészítése.
– Havonta átadjuk az alkalmazottak részére kötelezően kiosztandó bérszámfejtő bizonylatokat.

– Írásban közöljük a havi járulék és egyéb fizetési kötelezettségeket.
– Havonta elkészítjük és beadjuk a járulékbevallást.

ADÓTANÁCSADÁS

„Tudta –e Ön? Magyarországon jelenleg több mint 20 törvény körülbelül 2400 paragrafusa szabályozza az adózással kapcsolatos kérdéseket? Tudta Ön, hogy a NAV rendszerében több mint 400 különböző bevallás szerepel? Tudta Ön, hogy a jogszabályok 6 havonta megújulnak! Ilyen bonyolult adójogi, számviteli környezetben igen nehéz minden jogszabálynak megfelelni! Az adózás jelentős és folyamatos kiadást jelent minden vállalkozás számára. Sajnálatos módon a hatóság számos esetben igen magas bírságot is kiszabhat! Ügyfeleinket segítjük adóterheik csökkentésében, működési kockázatuk mérséklésében! Bátran bízza magát ránk adóügyei kezelésében!”

Jogszabályi változások követése:
– naprakész tájékoztatás az adózást, foglalkoztatást érintő törvények, rendeletek változásairól,
– konzultációs lehetőség biztosítása adózási ügyekben,
– tanácsadás törvényváltozásokat követő adó optimalizáláshoz,
– adótervezés.

Adórevízió esetén a könyvelő iroda munkatársa, mint meghatalmazott a megfelelő információkkal és gyakorlattal felkeresi az adóhivatalt, és képviseli az Ön vállalkozását az ellenőrzés alatt.

CÉGALAPÍTÁS ELŐTTI TANÁCSADÁS

Szolgáltatásunk keretében az Ön üzleti ötletéhez szükséges/ajánlott vállalkozási forma kiválasztását, a várható költségek előrejelzését végezzük el, valamint a cégalapításhoz kapcsolódó könyvviteli, és beszámolókészítési kötelezettségeket vállaljuk, külön díj felszámítása nélkül. Amennyiben Ön velünk köt szerződést a céggel kapcsolatos könyvviteli szolgáltatásokra, úgy ez a szolgáltatásunk az Ön számára díjmentes.